Newest

webinar-banner

DYNAMIC UEH – INNOVATION WEEK 2022

Dynamic UEH Innovation Week là chương trình dành cho các bạn trẻ yêu khởi nghiệp trên toàn quốc. Với chủ đề chính “The Era of Sustainable Innovation”, chương trình hướng đến những dự án khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo – Phát triển bền vững – xu hướng khởi nghiệp đang bùng nổ mạnh mẽ […]

Knowledge is power