Newest

webinar-banner

Từ kỹ sư điện Bách Khoa trở thành Tech Lead

Dịch vụ này dành cho bạn nếu:  – Bạn định hướng theo ngành IT trong tương lai – Bạn gặp nhiều khó khăn khi từ ngành khác chuyển sang ngành IT – Bạn gặp rắc rối trong việc tìm hiểu các mảng mới trong ngành IT Cụ thể, mình có thể giải đáp giúp bạn:  […]

webinar-banner

Chia sẻ kinh nghiệm thi CFA từ Top 10% thế giới

Dịch vụ này dành cho bạn nếu:  – Bạn dành hướng theo mảng Tài chính Doanh nghiệp trong tương lai – Đang ôn luyện CFA hay đặt mục tiêu có kết quả tốt trong kỳ thi CFA sắp tới Cụ thể, mình có thể giải đáp giúp bạn:  – Giải đáp về Kì thi CFA  […]

Knowledge is power