Category: CV

webinar-banner

CV không phải thứ để phù phép

Chào tụi em, chị là Hannah Lê – expert tại Pixie. Hy vọng đọc tựa đề tụi em sẽ không thấy nó lạ lẫm. Đầu tiên, chị phải chú thích ngay từ đầu để đảm bảo sự an toàn của mình, rằng đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân của chị, và đã là […]