Category: Start with why

webinar-banner

SỐ 4 | CÁCH TẠO NÊN VIDEO ANIMATION CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bước 1: Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản Trước khi bước vào lên ý tưởng, cần biết được lý do, đối tượng hướng đến và mục tiêu cụ thể của video. Sau đó thì chúng ta đã có thể tiếp tục thả cho sáng tạo bay cao rồi. Bước 2:  Tạo Storyboard (bảng phân […]

webinar-banner

SỐ 3 | Vài hiệu ứng tâm lý hay được các Product Owners sử dụng!!! 

Càng có nhiều lựa chọn cho người dùng, thì càng mất nhiều thời gian để họ đưa ra quyết định.  Các lựa chọn có vẻ tốt nhưng một thiết kế UX tuyệt vời sẽ không cần nhiều lựa chọn. Hơn hết, chúng phải giúp người dùng khắc phục sự cố một cách nhanh chóng. Khi […]