banner
avatar

Hoai Le Duong

Pixie tài trợ

1.000.000 VND

Giới thiệu

Identity verified

Ho Chi Minh, Viet Nam

Vietnamese, English

Kỹ năng

#Kinh doanh, #Thị trường, #Marketing, #branding, #business-development, #business-planning, #luxury-brand, #management, #marketing-strategy, #market-research, #sale

#Kinh doanh #Thị trường #Marketing #branding #business-development #business-planning #luxury-brand #management #marketing-strategy #market-research #sale

Chi tiết về tôi

Kinh nghiệm

Sale Support & Event Manager

Sale Support & Event Manager

Oriflame Vietnam

Jul 2018 - present

- Quản lý bộ phận hỗ trợ bán hàng của Oriflame Việt Nam (xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện). - Trưởng ban tổ chức sự kiện và hội nghị.

Brand management

Brand management

Oriflame Vietnam

Nov 2016 - Dec 2018

- Quản lý và nâng cao thương hiệu và uy tín Oriflame trong mắt công chúng. - Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu.

PR Specialist

PR Specialist

Oriflame Vietnam

Aug 2013 - Dec 2017

- Quản lý và nâng cao thương hiệu và uy tín Oriflame trong mắt công chúng. - Đảm bảo tính nhất quán và thông tin rõ ràng trong tất cả các tài liệu truyền thông của thương hiệu.

Học vấn

Business Management Group International Education

Business Management Group International Education

Pr Professional

Dec 2009 - Nov 2010

Hue University

Hue University

Business Administration

Dec 2005 - Nov 2010

Bachelor of Business Administration

Thành tựu & Bằng cấp