banner
avatar

Trần Lê Ngọc An

Pixie tài trợ

Giới thiệu

Identity verified

Ho Chi Minh, Viet Nam

Vietnamese

Kỹ năng

#Thiết kế, #Tiếng Anh, #Marketing, #Kỹ năng mềm, #affiliate, #career-path, #communication-skills, #community, #content, #graphic, #ielts, #marketing-strategy, #personal-branding, #photoshop, #pronunciation, #social-media

#Thiết kế #Tiếng Anh #Marketing #Kỹ năng mềm #affiliate #career-path #communication-skills #community #content #graphic #ielts #marketing-strategy #personal-branding #photoshop #pronunciation #social-media

Chi tiết về tôi

+ Từng dẫn dắt nhiều chương trình: Talkshow Than than thở,... + Guest speakers trong webinar của VSPACE’s IELTS + Diễn giả của nhiều chương trình : Talkshow "Tự học thời 4.0" , talkshow EMOSCOPE, chương trình “STUDY WITH SUGAR”, ...

Kinh nghiệm

Founder

Founder

Channel An is Here

Dec 2018 - present

Chia sẻ kinh nghiệm đời sống học đại học

Học vấn

Thành tựu & Bằng cấp