banner
avatar

Hiếu Nguyễn

150.000 VNĐ

Giới thiệu

Identity verified

Hà Nội, Việt Nam

Vietnamese

Kỹ năng

#Tâm lý, #anxiety, #career-path, #meditation, #stress-management

Chi tiết về tôi

Mình muốn chia sẻ về: Áp lực cuộc sống, khó khăn trong công việc học tập, đời sống. Sức khỏe giới tính, bạo lực giới, gia đình và an toàn tình dục. Cùng với đó là hướng nghiệp cho giới trẻ, truyền cảm hứng và hành động giúp đỡ cộng đồng

Kinh nghiệm

CEO

CEO

BlueBlue Hotline

Jan 2021 - present

- Phân tích viên về giới và phát triển bền vững - Quản lí, xây dựng truyền thông - Xây dựng ý tưởng chương trình, hoạt động

Trợ lý giám đốc

Trợ lý giám đốc

Hệ thống giáo dục - At School

Jan 2020 - Jan 2021

- Trợ lí tổ chức - Hành chính nhân sự: Quản lí nhân sự, cơ sở vật chất. - Truyền thông: Thiết kế, dựng phim. - Tham vấn, Tư vấn hướng nghiệp

Thành viên

Thành viên

Nhóm lãnh đạo thanh niên về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục - SLEAD

Jan 2020 - Dec 2020

Trực thuộc trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số - CCIHP - Tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản và quyền tình dục - Đào tạo nhóm thanh niên nòng cốt - Vận động chính sách và quyền tình dục cho thanh thiếu niên

Founder

Founder

CLB Đèn lồng Bảo An - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Jan 2019 - Dec 2020

- Tổ chức sự kiện, truyền thông - Tuyên truyền kiến thức về bình đẳng giới - Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Học vấn

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Giới và Phát triển

Jul 2015 - Oct 2021

Bình đẳng giới và phát triển bền vững

Thành tựu & Bằng cấp

UNWomen

UNWomen

Giải thưởng "Người truyền cảm hứng" - thanh niên tiên phong vì bình đẳng giới

Mar 2020 - present

CCIHP

CCIHP

Chứng nhận đào tạo Lãnh đạo thanh niên về quyền tình dục và sức khỏe sinh sản

Mar 2020 - present

UNWomen

UNWomen

Chứng nhận thanh niên thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực của cơ quan Liên hợp quốc trao quyền cho phụ nữ

Mar 2018 - present

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chứng nhận đào tạo về thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới của

Mar 2018 - present

CGFED

CGFED

Chứng nhận đào tạo về xây dựng hoạt động thúc đẩy quyền kinh tế của phụ nữ

Mar 2017 - present