banner
avatar

Đức Anh Phan

250.000VNĐ

Giới thiệu

Identity verified

HCMC, Vietnam

Vietnamese, English

Kỹ năng

#Quản lý Sản phẩm, #Công nghệ, #career-path, #product-management, #product-metrics, #product-strategy, #ux-ui

Chi tiết về tôi

Mình có nhiều thời gian làm việc ở vị trí Product Management tại các công ty lớn trong ngành Fintech VN. Nên có thể trò chuyện cùng mình để có thể hiểu hơn công việc của 1 Product Owner và cách phát triển sự nghiệp trong nghề "Quản lý sản phẩm"

Nhận xét(0)

Kinh nghiệm

Product Owner

Product Owner

ZaloPay

Nov 2020 - present

Phát triển các chiến dịch về sản phẩm tại ZaloPay - Mega Campaign "Ngũ quả đắc lộc xuân" - Mega Campaign 8.3 - Mega Campaign “Tháng 5 Măm Măm” - Campaign Referral for SSC - Campaign Telco more Phát triển tính năng: - Promotion Tab - Campaign P2P to Get Voucher Telco - Đi chợ mùa Covid - Online Sale Channel

Product Owner

Product Owner

MoMo

Jul 2019 - Nov 2020

- Cải thiện lịch sử giao dịch - Đảm bảo an toàn bảo mật - Cải thiện UX/ UI trên ứng dụng MoMo, quy trình phân loại vé tự động,... - Cải thiện UX/ UI KYC (Xác minh tài khoản) - Xây dựng Công cụ để chặn Người dùng bị nghi ngờ gian lận - Các tính năng/ dự án hỗ trợ (Mega cashback, Lắc xì 2, Heo đất, Học viện MoMo, Túi thần tài,...

Học vấn

University of Information Technology

University of Information Technology

Engineer's degree - Software Engineering

Aug 2015 - Aug 2020

Thành tựu & Bằng cấp