banner
avatar

Hạnh Nguyên

300.000VNĐ

Giới thiệu

Identity verified

Ho Chi Minh, Vietnam

English, Vietnamese

Kỹ năng

#Kinh doanh, #Quản lý Sản phẩm, #business-model, #data-analytics, #indepth-interview, #marketing-strategy, #market-research, #product-management, #product-strategy

Chi tiết về tôi

Hiểu hơn về cách vận hành 1 doanh nghiệp cũng như xây dựng chiến lược để phát triển doanh nghiệp từ ex Lead of Strategy and Planning tại Grab

Nhận xét(0)

Kinh nghiệm

Business Analytics Senior Manager

Business Analytics Senior Manager

Topica Edtech Group

Jul 2021 - present

Grab

Grab

Lead, Strategy and Planning

Aug 2021 - Mar 2021

- Kế hoạch chiến lược làm việc trực tiếp với nhóm lãnh đạo thực phẩm 1, cung cấp cảnh quan cạnh tranh và nghiên cứu thị trường cạnh tranh về thị trường giao thức ăn tại Việt Nam và 2, mang lại thông tin chi tiết kinh doanh thông qua các báo cáo, bảng điều khiển, phân tích và 3, cung cấp các khuyến nghị để cải thiện hoạt động và kinh doanh sự phát triển. - Phân tích giá nghiên cứu, khám phá, P & L và thí điểm dịch vụ mới của GFVN. - Nhà văn yêu thích viết về food delivery tại thị trường Việt Nam.

Business Intelligence Manager

Business Intelligence Manager

Vietcetera

Apr 2021 - Oct 2021

- Làm việc với COO và CPO: 1, cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp thông qua báo cáo, bảng điều khiển và phân tích 2, cung cấp các đề xuất để cải thiện hoạt động và tăng trưởng kinh doanh. - Làm việc với nhóm Kỹ sư & Công nghệ Back-end của Vietcetera: 1, xây dựng Kho dữ liệu (DWH) từ đầu (GCP, MongoDB ...) 2, hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng (Google Analytics, Trình quản lý thẻ và Appsflyer). - Một trong những Người áp dụng đầu tiên và phân tích hiệu suất cho phiên bản đầu tiên của Vietcetera Mobile App. - Một Writer tại @Vietcetera VN và các ấn bản Quốc tế.

Senior Strategy Analyst

Senior Strategy Analyst

Chợ Tốt

Dec 2019 - Jun 2020

Học vấn

Thành tựu & Bằng cấp

Blogs