banner
avatar

Hoài Nguyễn

300.000VNĐ

Giới thiệu

Identity verified

Hà Nội, Việt NAm

Vietnamese, English

Kỹ năng

#High-income Skills

Chi tiết về tôi

Mình hiện đang quản lý mảng truyền thông và 2 đội KOL/KOC in-house cho công ty. Mình có kinh nghiệm từ tư vấn và đào tạo xây kênh Tiktok cho hơn 30 bạn KOL/KOCs khác nhau cũng như mảng xây dựng Thương hiệu cá nhân (personal branding).

Nhận xét(0)

Kinh nghiệm

Content Creator

Content Creator

Tiktok

Mar 2023 - present

I'm currently creating content and managing my Tiktok channel about Tiktok Marketing, Personal Branding. Check it out: Reaching +25K Follows on Tiktok...

PR & KOL/KOC Manager

PR & KOL/KOC Manager

69M Holdings Joint Stock Company

Dec 2021 - present

Description: - Quản lý mảng truyền thông, làm việc với các đối tác - Đào tạo, tư vấn và xây 2 đội KOL/KOC cho công ty (gần 30 KOL/KOCs) - Quản lý và đào tạo đội ngũ Content Marketing - Tiktok Marketing * Achievements: Khóa 1 hơn 10 bạn có kênh Tiktok từ 10-40k followers mang doanh thu và thương hiệu tuyển dụng cho công ty

Học vấn

Foreign Trade University

Foreign Trade University

Senior, International Business/Trade/Commerce

Jul 2020 - Jul 2024

Thành tựu & Bằng cấp