Introduction to Product Management

border-title
Start:
Th 7, 11 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

186/190 Joined

banner

Overview

- Hiểu rõ về vai trò của ngành product cũng như các vị trí trong ngành, từ đó giúp học viên định hướng chuyên môn phù hợp - Tiếp cận những khái niệm mới để chuẩn bị cho buổi học chuyên sâu

Agenda

13:00 - 14:00

Tổng quan về Product Management

- Câu chuyện về Product Management nổi tiếng - Product Management là gì? Tổng thể của Product Management trong một công ty công nghệ? - Giới thiệu và phân tích về vòng đời sản phẩm Product Lifecycle

14:00 - 15:00

Quy trình hợp tác giữa các phòng ban Product

- Các vai trò cụ thể và đặc điểm nổi bật của các vị trí trong Product (Product Manager, Product Operations, Product Design, Product Researchers). - Các phòng ban hợp tác theo SOP hay linh hoạt?