Banner

Introduction to Product Management

- Hiểu rõ về vai trò của ngành product cũng như các vị trí trong ngành, từ đó giúp học viên định hướng chuyên môn phù hợp - Tiếp cận những khái niệm mới để chuẩn bị cho buổi học chuyên sâu

Thời gian && địa điểm

Thời gian

Th 7, 11 tháng 12, 2021 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Tổng quan về Product Management

- Câu chuyện về Product Management nổi tiếng - Product Management là gì? Tổng thể của Product Management trong một công ty công nghệ? - Giới thiệu và phân tích về vòng đời sản phẩm Product Lifecycle

Quy trình hợp tác giữa các phòng ban Product

- Các vai trò cụ thể và đặc điểm nổi bật của các vị trí trong Product (Product Manager, Product Operations, Product Design, Product Researchers). - Các phòng ban hợp tác theo SOP hay linh hoạt?
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn