Banner

Prototying

- Hướng dẫn kĩ năng xây dựng prototype để test người dùng - Tạo sản phẩm chất lượng cao từ những lần kiểm thử trên trước khi ra bản alpha ra mắt cuối

Thời gian && địa điểm

Thời gian

Th 5, 30 tháng 12, 2021 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Xây dựng bản thử nghiệm chất lượng thấp

- Giới thiệu về quy trình protyping - Giới thiệu & Xây dựng bản thử nghiệm chất lượng thấp (low-fidelity prototype)

Nghiên cứu tính sử dụng được

- Giới thiệu qua về quy trình kiểm tra tính sử dụng được của prototype - Giới thiệu về Usability testing và các công cụ cần thiết
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn