Banner

Lean & Agile in Product Management

- Nắm rõ được phương pháp sử dụng được trong quá trình phát triển sản phẩm và biết cách áp dụng - Chuẩn bị cho Graduation Project

Thời gian && địa điểm

Thời gian

CN, 19 tháng 12, 2021 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Lean Approach

- Kiến thức căn bản về phương pháp Agile - Phát triển sản phẩm: Truyền thống vs Agile (tiềm năng và hạn chế) - Phát triển sản phẩm bằng phương pháp Agile - Scrum (một mô hình áp dụng agile methodology) - Giới thiệu các công cụ

Agile Approach

- Kiến thức căn bản về phương pháp Lean - Tiềm năng khi áp dụng Lean trong phát triển sản phẩm - Những nguyên tắc của một mô hình Lean (Principles of Lean) - Hạn chế và rủi ro của mô hình - Mô hình/công cụ áp dụng lean methodololy
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn