Banner

Product Conceptualization

- Cung cấp hướng sàng lọc ý tưởng và lựa chọn concept cho sản phẩm - Tiếp nối các buổi Ideation - lên ý tưởng sản phẩm & MR

Thời gian && địa điểm

Thời gian

CN, 26 tháng 12, 2021 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Idea screening

- Ai chịu trách nhiệm lọc thông tin? - Phương thức? Gồm các bước nào? - Thấu hiểu customer's needs - Tính khả thi - SWOT Analysis

Concept development

- Các công cụ/framework phục vụ cho việc lên concept sản phẩm - Align concept với vision của sản phẩm
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn