Product Conceptualization

border-title
Start:
CN, 26 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1 VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

66/70 Joined

banner

Overview

- Cung cấp hướng sàng lọc ý tưởng và lựa chọn concept cho sản phẩm - Tiếp nối các buổi Ideation - lên ý tưởng sản phẩm & MR

Agenda

13:00 - 14:00

Idea screening

- Ai chịu trách nhiệm lọc thông tin? - Phương thức? Gồm các bước nào? - Thấu hiểu customer's needs - Tính khả thi - SWOT Analysis

14:00 - 15:00

Concept development

- Các công cụ/framework phục vụ cho việc lên concept sản phẩm - Align concept với vision của sản phẩm