Product Launch & Post-Launch

border-title
Start:
Th 5, 30 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

81/80 Joined

banner

Overview

- Cung cấp những kiến thức thực tế ngoài thị trường, có cái nhìn toàn cảnh hơn về cả quá trình

Thông tin hội thảo

13:00 - 14:00

Launching

- Các bước chuẩn bị khi launch - Marketing & Advertising - Cách tận dụng MXH và chiến dịch quảng bá - Synergy với các phòng ban khác - Dự trù rủi ro / thử nghiệm

14:00 - 15:00

Post Launch

- Các bước cần làm sau khi launch sản phẩm - Maintain sản phẩm (duy trì) - Hỗ trợ người dùng - Tactic, campaign - Mở rộng thị trường, tệp khách hàng - Kế hoạch phát triển lâu dài & thu hút đầu tư