Product Ideation First Steps

border-title
Start:
Th 7, 25 tháng 12, 2021
Time:
12:45 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

135 minutes

67/70 Joined

banner

Overview

- Nắm rõ được tổng quan quá trình phát triển sản phẩm - Có kiến thức về những phase quan trọng đối với function này - Cung cấp công cụ và kỹ năng cần thiết

Thông tin hội thảo

13:00 - 14:00

Product Ideation Process

- Xác định tính khả thi của sản phẩm - Giới thiệu tổng quan các bước

14:00 - 15:00

MVP/Prototype

- Định nghĩa - Phân biệt Prototype/MVP/POC - Cái nào dùng cho giai đoạn nào?