Banner

Product Ideation First Steps

- Nắm rõ được tổng quan quá trình phát triển sản phẩm - Có kiến thức về những phase quan trọng đối với function này - Cung cấp công cụ và kỹ năng cần thiết

Thời gian && địa điểm

Thời gian

Th 7, 25 tháng 12, 2021 12:45 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Product Ideation Process

- Xác định tính khả thi của sản phẩm - Giới thiệu tổng quan các bước

MVP/Prototype

- Định nghĩa - Phân biệt Prototype/MVP/POC - Cái nào dùng cho giai đoạn nào?
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn