Production operations 101 & market

border-title
Start:
CN, 26 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1 VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

79/80 Joined

banner

Overview

- Cung cấp kiến thức tổng quan về Product Operations và thị trường

Agenda

13:00 - 14:00

Tổng quan về Product Operations

- Product Operations là gì và vai trò của nó trong ngành Quản lý sản phẩm - Các công đoạn trong Product Operations - Product Operations khác với Marketing thông thường như thế nào - Công cụ / data base cần thiết

14:00 - 15:00

Xác định và nghiên cứu thị trường

- Tình hình thị trường thực tế trong ngành product - Phân khúc thị trường - Giới thiệu về Chiến lược tiếp cận thị trường (Go-to-market Plan) - Xác định quy mô thị trường mục tiêu - Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường