Banner

Production operations 101 & market

- Cung cấp kiến thức tổng quan về Product Operations và thị trường

Thời gian && địa điểm

Thời gian

CN, 26 tháng 12, 2021 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Tổng quan về Product Operations

- Product Operations là gì và vai trò của nó trong ngành Quản lý sản phẩm - Các công đoạn trong Product Operations - Product Operations khác với Marketing thông thường như thế nào - Công cụ / data base cần thiết

Xác định và nghiên cứu thị trường

- Tình hình thị trường thực tế trong ngành product - Phân khúc thị trường - Giới thiệu về Chiến lược tiếp cận thị trường (Go-to-market Plan) - Xác định quy mô thị trường mục tiêu - Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn