Banner

PM Key Metrics

- Cung cấp những công cụ cần thiết để đánh giá sản phẩm

Thời gian && địa điểm

Thời gian

CN, 12 tháng 12, 2021 12:50 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Product Vision

- Product cần phải làm gì để phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của công ty - Product Vision và cách xác định product vision - Trải nghiệm thực tế

Product Metrics

- Product Metrics là gì? Tại sao cần có Product Metrics? Ai sẽ phụ trách phần này? - Product Metrics vs KPIs

Metrics Category

- Có bao nhiêu loại metrics và các chỉ số để thể hiện metrics đó - Giới thiệu về mục đích, độ hiệu quả của một số phương pháp

Application: OKR Metrics Framework

- Giới thiệu về OKR & Northstar - Phân biệt OKR với một số framework khác và ưu điểm của nó - Cách xây dựng OKR metrics framework - Case study về mô hình OKR của một số công ty
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn