Banner

Product Research & Ideation 101

- Cung cấp kiến thức tổng quan về quá trình phát triển sản phẩm để hiểu rõ hơn cũng như nắm rõ công việc của mình sắp tới - Hiểu rõ được tầm quan trọng của công việc khảo sát thị trường trong quá trình phát triển sản phẩm - Hình dung ra được những công việc cần làm, biết bắt đầu từ đâu và quá trình như thế nào - Dễ dàng hơn trong việc research

Thời gian && địa điểm

Thời gian

CN, 19 tháng 12, 2021 07:50 - 10:30

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Tổng quan về Product Research & Ideation

- Product Research & Ideation đóng vai trò như thế nào trong Quản lý Sản Phẩm nói chung? - Ai sẽ chịu trách nhiệm về Product Research & Ideation? - Giới thiệu vòng đời của sản phẩm (Product Life cycle) - Quy trình Product Research - Quy trình Product Ideation

Market Research

- Market Reasearch là gì? - Tầm quan trọng của Market Research? - Vai trò của Market Research trong quá trình PM
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn