Banner

Market Research

- Hiểu rõ được tầm quan trọng của công việc khảo sát thị trường trong quá trình phát triển sản phẩm - Hình dung ra được những công việc cần làm, biết bắt đầu từ đâu và quá trình như thế nào - Dễ dàng hơn trong việc research

Thời gian && địa điểm

Thời gian

Th 4, 22 tháng 12, 2021 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Market Research

- Hướng dẫn chu trình của một Market Research: + Nghiên cứu quốc gia, khu vực + Nghiên cứu ngành + Nghiên cứu công ty, đối thủ sản phẩm - Giới thiệu các công cụ để research

Industry, Customer & Competitor Analysis

- Nghiên cứu ngành hàng & khách hàng - Value Proposition Canvas - Tìm hiểu đối thủ - Hiểu tính năng của sản phẩm đối thủ - Sử dụng Feature Table trong việc lên ý tưởng sản phẩm
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn