Banner

Product Roadmap

- Giới thiệu công cụ cần thiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong suốt quá trình - Định hướng học viên các bước cần làm, có động lực và kiến thức để làm

Thời gian && địa điểm

Thời gian

Th 7, 25 tháng 12, 2021 13:15 - 15:30

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Practicing Space

- Chia học viên thành các đội cùng tham gia luyện tập, giải bài tập

Product Roadmap

- Product Roadmap là gì? - Nhiệm vụ/Ý nghĩa của nó là gì? - Mô hình một Product Roadmap - Product Vision? - Product Strategy? - Product Roadmap - Mục tiêu của sản phẩm vs Customer's values
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn