Product Roadmap

border-title
Start:
Th 7, 25 tháng 12, 2021
Time:
13:15 - 15:30
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

135 minutes

81/100 Joined

banner

Overview

- Giới thiệu công cụ cần thiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong suốt quá trình - Định hướng học viên các bước cần làm, có động lực và kiến thức để làm

Thông tin hội thảo

13:30 - 14:30

Practicing Space

- Chia học viên thành các đội cùng tham gia luyện tập, giải bài tập

14:30 - 15:30

Product Roadmap

- Product Roadmap là gì? - Nhiệm vụ/Ý nghĩa của nó là gì? - Mô hình một Product Roadmap - Product Vision? - Product Strategy? - Product Roadmap - Mục tiêu của sản phẩm vs Customer's values