Banner

Các nguyên tắc trong UX/UI design

- Tổng quan về các quy định, thủ thuật trong UX/UI design để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng app/website

Thời gian && địa điểm

Thời gian

CN, 26 tháng 12, 2021 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Thiết kế trải nghiệm người dùng

Áp dụng các định luật về UX để điều hướng và tác động hành vi người dùng trên giao diện app/website

Thiết kế phần nhìn

- Tạo khung lưới phù hợp mục đích thiết kế, phối hợp màu sắc, font chữ, độ tương phản, ... - Những công thức để thiết kế UI phù hợp với thẩm mỹ nhiều người

Tâm lý học trong UX/ UI design

- Tầm quan trọng của kiến thức tâm lý trong UX/UI design - Những nguyên tắc tâm lý học trong design
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn