Các nguyên tắc trong UX/UI design

border-title
Start:
CN, 26 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

46/45 Joined

banner

Overview

- Tổng quan về các quy định, thủ thuật trong UX/UI design để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng app/website

Agenda

13:00 - 13:40

Thiết kế trải nghiệm người dùng

Áp dụng các định luật về UX để điều hướng và tác động hành vi người dùng trên giao diện app/website

13:40 - 14:20

Thiết kế phần nhìn

- Tạo khung lưới phù hợp mục đích thiết kế, phối hợp màu sắc, font chữ, độ tương phản, ... - Những công thức để thiết kế UI phù hợp với thẩm mỹ nhiều người

14:20 - 15:00

Tâm lý học trong UX/ UI design

- Tầm quan trọng của kiến thức tâm lý trong UX/UI design - Những nguyên tắc tâm lý học trong design