Banner

Data Application in Product

- Cung cấp công cụ cần thiết để ứng dụng dữ liệu trong việc phát triển sản phẩm

Thời gian && địa điểm

Thời gian

Th 7, 18 tháng 12, 2021 12:50 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Tổng quan về Data Analytics

- Dữ liệu là gì? - Phân loại dữ liệu (định lượng và định tính) và được sử dụng khi nào - Dữ liệu được sử dụng như thế nào trong Product Management - Giới thiệu các giai đoạn ứng dụng dữ liệu vào Product Management

Thu thập và phân tích dữ liệu

- Sự khác nhau giữa thu thập dữ liệu qua B2B & B2C - Giới thiệu Secondary và Primary Research - Giới thiệu ngôn ngữ và công cụ để phân tích dữ liệu

Diễn giải số liệu

- Case study và các bài học - Làm thế nào để biết thế nào là thành công, bao nhiêu là đủ? - Không có dữ liệu thì sẽ như thế nào?

Hỏi đáp
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn