Product Design

border-title
Start:
CN, 19 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

46/45 Joined

banner

Overview

- Có cái nhìn tổng quan về công việc thiết kế sản phẩm, hiểu được tầm quan trọng của kĩ năng tư duy sản phẩm chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp - Hiểu được những khái niệm mới, kích thích sự hứng thú với nhóm công việc này, trang bị kiến thức cho buổi học chuyên ngành

Thông tin hội thảo

13:00 - 13:24

Tổng quan về Product Design

- Product Design là gì? Tại sao nó quan trọng? - Các nhóm công việc trong Product Design là gì? - Quy trình trong Product Design là gì? Ai sẽ chịu trách nhiệm về từng mảng đó

13:24 - 13:48

Hình thành Design Thinking

- Design Thinking là gì? - Quy trình để thực hành Design Thinking như thế nào? Framework như thế nào? - Các kĩ năng cần có để rèn luyện Design Thinking

13:48 - 14:12

Problem Solving

- Giới thiệu về Problem Solving - Cách giải quyết vấn đề hiệu quả - Tại sao kĩ năng này then chốt đối với người làm sản phẩm? - Giới thiệu qua về User Empathy

14:12 - 14:36

UX/UI

- Giới thiệu về UX/UI, mục đích, công cụ và chu trình - Giới thiệu về các mảng trong UX/UI - Một số quy tắc trong thiết kế UX/UI

14:36 - 15:00

Prototype

- Các khái niệm về Prototype, High-fidelity, Low-fidelity, ... - Ví dụ cụ thể về một Low/High-fidelity Prototypre - Sử dụng công cụ nào để xây dựng Prototype