Category: Productivity

webinar-banner

Quản lý thời gian xưa rồi, muốn năng suất thì phải quản lý năng lượng

Vậy nguyên nhân là từ đâu? Hmmm, do bạn quá lười để có thể lập plan, sắp xếp công việc hằng ngày và bám sát nó chăng? Theo mình là không phải, mình đã từng làm những việc trên rất nhiều lần và điểm chung là lần nào cũng không kéo dài. Sau rất nhiều […]